Rekrutacja 2020/2021

Aktualności

O szkole

Dokumenty szkoły

Uczniowie

Dla rodziców

Warsztaty

Pedagog szkolny

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2014/2015

Nawigacja

· Szukaj

LINKI


Inspektor Danych OsobowychMirosław Hermaszewski
jedyny polski kosmonautaKlub Krótkofalowców

Projekty edukacyjne

Zawodowo
i Profesjonalnie
Uczenie się
przez całe życieModernizacja Kształcenia Zawodowego II
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół
i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskimEinstein - każdy ma
w sobie ukryty
potencjał


Kampanie społeczne

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

 
   Dnia 11 stycznia o godz. 10:00 w całej Polsce młodzi przyrodnic y rozpoczęli eliminacje podstawowe w XXXII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Również nasi licealiści: Alicja Myszlin, Natalia Nowak i Andrzej Bobak, postanowili spróbować swoich sił, przystępując do szkolnego etapu Olimpiady.
Celem Olimpiady jest:
 • kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego;
 • budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
 • wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia oraz inspiracja do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi;
 • popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska, zapoznanie młodzieży z aktualną literaturą i przypisami obowiązującego prawa w dziedzinie ochrony środowiska.
Tematyka Olimpiady obejmuje wiedzę z następujących dziedzin:
 • ekologia klasyczna
 • wody i ich ochrona
 • gleby i ich ochrona
 • gospodarka rolna i leśna
 • żywność i zdrowie
 • ochrona przyrody
 • powietrze i jego ochrona
 • gospodarka odpadami
 • hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi
 • aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze, związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.
   Pomimo, iż nie udało się uczniom osiągnąć minimum 80% poprawnych odpowiedzi w teście pisemnym to mieli okazję na sprawdzenie swojej wiedzy z szeroko pojętej ekologii.
   Opiekunowie merytoryczni: p. Elżbieta Stępnik - nauczyciel biologii, p. Joanna Schabowska - pedagog szkoły.
 
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,093,987 unikalne wizyty