Rekrutacja 2020/2021

Aktualności

O szkole

Dokumenty szkoły

Uczniowie

Dla rodziców

Warsztaty

Pedagog szkolny

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2014/2015

Nawigacja

· Szukaj

LINKI


Inspektor Danych OsobowychMirosław Hermaszewski
jedyny polski kosmonautaKlub Krótkofalowców

Projekty edukacyjne

Zawodowo
i Profesjonalnie
Uczenie się
przez całe życieModernizacja Kształcenia Zawodowego II
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół
i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskimEinstein - każdy ma
w sobie ukryty
potencjał


Kampanie społeczne

Klasa policyjna na 5

 UCZYMY SIĘ OD SIEBIE WZAJEMNIE
 
     

 

     Słowa te, wypowiedziane przez p. Alinę Męczywór, stały się niejako myślą przewodnią uroczystości, która odbyła się w piątek (07.11.2014 roku) w sali koncertowej lubańskiej Szkoły Muzycznej. Uroczystość miała charakter szczególny – z jednej strony pragnęliśmy uczcić zbliżającą się 96 Rocznicę Odzyskania Niepodległości; z drugiej – chcieliśmy wspólnie przeżyć skromniejszy (bo „drewniany”), ale nie mniej ważny jubileusz – 5-lecie funkcjonowania w ZSP nr 2 klasy policyjnej z innowacją pedagogiczną, połączone z uroczystym ślubowaniem klasy pierwszej.

    Wagę uroczystości podkreślił udział wielu gości: władz miasta i powiatu Lubań; przedstawicieli służb mundurowych; reprezentantów organów i instytucji współpracujących z naszą szkołą oraz wielu absolwentów naszej uczelni i rodziców.


    

 

     Program zaprezentowały uczennice i uczniowie klasy I i II liceum - grupa przygotowana przez liczne grono nauczycieli (panie: Grażynę Hutnik, Jolantę Tomaszewską, Joannę Schabowską, Zofię Pazur, Alinę Męczywór oraz panów: Eugeniusza Wiktora Zdunka, Krzysztofa Wajcfelta, Stanisława Grabarczyka i ks. Janusza Barskiego). Prowadzącymi byli: Joanna Schabowska i Stanisław Grabarczyk. W organizację włączyli się też rodzice, którzy zapewnili wszystkim smakowity poczęstunek po zakończeniu oficjalnej części uroczystości.

    Pierwsza część akademii, zatytułowanej „Klasa policyjna na piątkę”, została poświęcona Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Na tle interesującej prezentacji multimedialnej wykonawcy przedstawili realia wywalczenia niepodległości oraz swoje, bardzo młodzieńcze, rozumienie pojęcia „niepodległość”. Powaga, umiejętnie łączona z entuzjazmem ludzi młodych (odczuwalnym m.in. we wspólnym śpiewie pieśni i piosenek patriotycznych) oraz piękną, pełną emocji, deklamacją tekstów niepodległościowych, dała nam możność przeżycia poruszającego czasu – nic więc dziwnego, że [mimo, iż nie było to przewidziane w programie] niektóre momenty tej części uroczystości zostały nagrodzone rzęsistymi oklaskami gości.


 

    Druga część, podkreślająca osiągnięcia 5-letniego okresu realizacji innowacji pedagogicznej z elementami prawoznawstwa, stała się okazją do zaprezentowania owoców zaangażowania Grona Pedagogicznego, współpracy ze Starostwem Powiatowym i Powiatową Komendą Policji oraz aktywnego współdziałania uczniów w życiu szkoły i realizacji programu nauczania. Tę część rozpoczął dyrektor ZSP Nr 2, Eugeniusz Wiktor Zdunek, przedstawiając wybrane (i przedstawione w prezentacji) wydarzenia związane z klasami policyjnymi. Było tu sporo wspomnień – tak nostalgicznych, jak i humorystycznych (można to było zaobserwować w reakcjach Absolwentów); swoistym „gwoździem programu” stało się zaprezentowanie przez Pana Dyrektora pamiątkowego krawata z wpisami pierwszych licealistów-maturzystów (nie trzeba chyba dodawać, że reakcja widowni była bardzo spontaniczna).

    Po tej części głos zabrali: Starosta Powiatowy, p. Walery Czarnecki; Komendant Powiatowy Policji, mł.insp. mgr Artur Ciupa; przedstawiciele współpracujących z nami instytucji pedagogicznych oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza, p. Marta Czarniecka (związana z naszą szkołą pełnioną dawniej funkcją pedagoga szkolnego). Kolejni mówcy podkreślali odwagę i nowatorstwo podjęcia i realizacji innowacji pedagogicznej (byliśmy pierwszą tego typu uczelnią w powiecie) oraz jej efekty (m.in. duże zaangażowanie w rywalizację sportową, działalność wolontariacką oraz podejmowanie przez Absolwentów pracy w służbach mundurowych). Bardzo ciepłe przemowy zakończyło wręczenie klasie pierwszej przez Komendanta Powiatowego Policji kroniki z zachętą: „Zapisujcie ją pięknymi inicjatywami”.

 

 
   

    Pięć lat to mało i dużo jednocześnie – w tym czasie zostały wprowadzone i wpisane w tradycję szkoły inicjatywy, które zostały podkreślone przez omawiającą kolejną prezentację p. Alinę Męczywór oraz wprowadzające w kolejne jej części piękną poezją uczennice klasy 3 liceum. Podobnie, jak w przypadku refleksji Pana Dyrektora, i tutaj nie brakowało humoru i nostalgii – szczególnie w odbiorze Absolwentów ZSP Nr 2.

    Wreszcie nadeszła pora na uhonorowanie osób i instytucji wpisanych w to szczególne „policyjne pięciolecie”. Była to miła uroczystość – tak dla dziękujących, jak i dla uhonorowanych.

    Nadszedł czas na ostatnią odsłonę dzisiejszej uroczystości – uroczyste ślubowanie klasy pierwszej. Dało się zauważyć dobre „przeszkolenie” – młodzież nie tylko wiedziała, co ma zrobić w danym momencie, ale robiła to z imponującym rytmem. Ta część uroczystości była wzruszająca nie tylko dla zgromadzonych rodziców.

    No, a potem… spotkaliśmy się na degustowaniu „domowych wypieków”, od których wprost nie chciało się odchodzić…

 

      
Czytaj też   Biuletyn okolicznościowy (pdf)
Wygenerowano w sekund: 0.02
1,094,092 unikalne wizyty